Miljøet

Sonesson Inredningar AB værner om miljøet. Vores mål er altid at arbejde med de mest miljørigtige materialer og metoder tilgængelige på markedet. Vi har samlet en mere detaljeret beskrivelse af indholdet i vores garderobe- og opbevaringsskabe i vores byggevaredeklarationer. Her er samtidig oplysninger om energiforbrug, restprodukter og genanvendelse. Samlede byggevaredeklarationer kan bestilles på 5628 3500.
 

Kvalitet

Sonesson Inredningars produkter er GS-godkendt af tyske TÜV. Det betyder at de opfylder strenge krav til kvalitet, holdbarhed og produktionsmetoder. Virksomhedens aktiviteter udføres i overensstemmelse med vores kvalitetsstyringssystem, der er udarbejdet i henhold til ISO 9001:2000.

  • Transportemballagen består af polystyren og krympefilm af polyethylen der giver et minimum af emballage.
  • Transporter varetages af speditionsfirmaer med dokumenteret miljøerfaring.
  • Materialerne anvendt i skabene er lette at identificere, hvilket er med til at lette genbrug
  • Virksomheden er optaget i fti-registeret.
  • Arbejder løbende på at bidrage til udfasning af særligt farlige stoffer i byggematerialer.

 

 

10 års garanti.

BASTA-systemet drives af Det Svenske
Miljøinstitut (IVL). BASTA-systemet har
til formål, at bidrage til udfasning af særligt
farlige stoffer i byggevarer.
Sonesson kan fremvise et antal produkter
der opfylder disse kriterier.

Dansk Teknologisk Institut

Sonesson Inredningars produkter er
GS-godkendt af tyske TÜV. Det
betyder at de opfylder strenge krav
til kvalitet, holdbarhed og produktions-
metoder.

Højeste kreditvurdering