MILJØET

Sonesson Inredningar AB værner om miljøet. Vores mål er altid at arbejde med de mest miljørigtige materialer og metoder tilgængelige på markedet. Vi har samlet en mere detaljeret beskrivelse af indholdet i vores garderobe- og opbevaringsskabe i vores byggevaredeklarationer. Her er samtidig oplysninger om energiforbrug, restprodukter og genanvendelse. Samlede byggevaredeklarationer kan bestilles på 5628 3500.
 

KVALITET

Sonesson Inredningars produkter er GS-godkendt af tyske TÜV. Det betyder at de opfylder strenge krav til kvalitet, holdbarhed og produktionsmetoder.

  • Transportemballagen består af polystyren og krympefilm af polyethylen der giver et minimum af emballage.
  • Transporter varetages af speditionsfirmaer med dokumenteret miljøerfaring.
  • Materialerne anvendt i skabene er lette at identificere, hvilket er med til at lette genbrug
  • Arbejder løbende på at bidrage til udfasning af særligt farlige stoffer i byggematerialer.

 

 

10 års garanti.

Dansk Teknologisk Institut

Sonesson Inredningars produkter er
GS-godkendt af tyske TÜV. Det
betyder at de opfylder strenge krav
til kvalitet, holdbarhed og produktions-
metoder.

Materialerne i vore produkter er lette at identificere hvilket letter genbrug.